Eutropius · Breviaria

Ve druhé polovině 4. století n.l. se římská říše nalézala, už druhé století, v celkovém úpadku, z něhož se také už nikdy nevzpamatovala. A snad právě proto v této době stoupla mezi nobilitou poptávka po různých historických spisech a pojednáních, kde by se ukázala zašlá sláva Říma. V tomto období tedy vzniklo množství dějepisných děl či životopisů velkých Římanů. A asi nejvýznamnějším dílem ze všech těchto jsou právě Eutropiova Breviaria, Stručné dějiny.

Eutropius byl řečník, původem z Itálie. Účastnil se i výpravy císaře Iuliana Apostaty proti Peršanům. A císař Valens (vládl 364-378) Eutropia učinil svým magister memoriae „zapisovatelem pamětí“, archivářem či kronikářem. Spis Breviaria vznikl na Valentův popud, měl mu sloužit pro rychlé seznámení se s římskými dějinami. Tento záměr se Eutropiovi podařilo splnit celkem dobře. Breviaria nejsou žádným hutným dějepisným dílem, ale opravdu stručným a krátkým spiskem, jednoduchým a snadným, neunavujícím čtením, čímž být také měla. Eutropius popisuje z dějin pouze ty nejdůležitější události a osobnosti, a to ještě v krátkosti. Začíná samozřejmě mytickým (tehdy ovšem považovaným za skutečné) založením města a končí vládou Valentova předchůdce Ioviana. Čerpal z mnoha pramenů, pro republikánské období z Livia, později hlavně ze Suetonia a jiných, měl přístup i do císařských archivů. Proto je jeho dílo i přes vcelku přesné a bez velkých faktických chyb. Jeho jazyk je velice prostý a jednoduchý, místy ale až příliš strohý.

Breviaria se stala velmi oblíbenými již po svém vzniku, byla dokonce, jako jedno z mála latinských děl vůbec, přeložena do řečtiny a dlouho, až do naší doby, se používala při výuce latinského jazyka.

Překlad Braviaria

Latinský text (www.thelatinlibrary.com)